New Emergency Number of Samoa
  • As of 1 January 2018, the Samoa Emergency numbers 994, 995 & 996 will no longer be available and will be replaced with 911
  • E amata atu i le Aso 1 Ianuari 2018 ona le toe faaaogaina numera o le 994,995 & 996 mo faalavelave faafuase’i, ae o le a sui i le 911

Function & Responsibilities